شاخه‌ها

دسته بندی ها

لیست محصولات تولید کننده ACER

در صفحه
نمایش 1 - 32 از 96 قلم کالا
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/10/07

  مدل لپ تاپ: Aspire 1300مدل مادربرد: Daet2amb6e1 Rev Eفایل EC: نداردحجم: 1mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/08/13

  مدل لپ تاپ: Aspire 2920فایل EC: نداردحجم: 1mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/08/13

  مدل لپ تاپ: Aspire 5738Zمدل مادربرد: jv50-mv m92فایل EC: نداردحجم: 2mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/08/08

  مدل لپ تاپ: Packard Bell TM86مدل مادربرد: NEW90 LA-5892Pفایل EC: داردحجم: 4mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/08/08

  مدل لپ تاپ: TravelMate 2350مدل مادربرد: Compal LA-2511فایل EC: نداردحجم: 512kbدر این محصول دو فایل دامپ از دو لپ تاپ جداگانه قرار داده شده است

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 100,000 ریال 200,000 ریال -50%
  به روز رسانی: 1395/08/07

  laptop Model: TravelMate 2350 Motherboard model: Compal LA-2511CPU: Mobile Dothan/Banias uFCBGA/uFCPGANorth Bridge: Montara 855GMESouth Bridge: ICH4-MOEM: Compal Electronics, Inc.File Name: LA-2511 Rev: 0.1   Size: 897 KB Page: 46 Format: PDF

  100,000 ریال 200,000 ریال -50%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/08/05

  مدل لپ تاپ: TravelMate 5760G-32314G50Mnskمدل مادربرد: DA0ZRJMB8C0ورژن: cفایل EC: نداردحجم: 4mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/27

  مدل لپ تاپ: Packard Bell Easynote te11hc-b9604g32mnksمدل مادربرد: Compal LA-7912P Q5WV1ورژن: 2.0فایل EC: داردحجم: 4mgدر این محصول سه نوع فایل از سه نوع لپ تاپ جداگانه قرار داده شده است

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/26

  مدل لپ تاپ: Packard Bell EasyNote TV11HC-52456G50Mnksمدل مادربرد: Compal LA-7912P Q5WVHورژن: 1.0فایل EC: داردحجم: 4mgدر این محصول دو نوع فایل از دو نوع لپ تاپ جداگانه قرار داده شده است

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/25

  مدل لپ تاپ: packard bell easynote tm98-jo-102ruمدل پلتفرم: Compal NEW71 LA-5893P intel core i5ورژن: 1.0فایل EC: داردحجم: 4mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/24

  مدل لپ تاپ: Aspire 5742G-383G32Mnkkمدل پلتفرم: Compal NEW71 LA-5893Pورژن: 1.0فایل EC: داردحجم: 4mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 100,000 ریال 200,000 ریال -50%
  به روز رسانی: 1395/07/20

  laptop Model: Aspire E1-510 Motherboard model: Compal LA-A621PCPU: XDP-SFF-26Pin Chipset: VALLEYVIEW-MOEM: Compal Electronics, Inc.Model Name: Z5WE3/Z5WT3File Name: LA-A621P Rev: 0.3    2013-09-03 Size: 971 KB Page: 37 Format: PDF

  100,000 ریال 200,000 ریال -50%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/20

  مدل لپ تاپ: Travelmate P453مدل پلتفرم: BA50ورژن: 2.0فایل EC: داردحجم: 8mgدر این محصول دو نوع فایل از لپ تاپ جداگانه قرار داده شده است.

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/18

  مدل لپ تاپ: Aspire V3-771Gمدل پلتفرم: Pegatron VA70/VG70ورژن: 2.1فایل EC: داردحجم: 4mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/17

  مدل لپ تاپ: Aspire 7750Gمدل پلتفرم: Compal LA-6911P-P7YE0ورژن: 1.0فایل EC: داردحجم: 4mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/17

  مدل لپ تاپ: Aspire 5820TG-484G50MNKSمدل پلتفرم: DAZR7BMB8E0 REV E فایل EC: داردحجم: 4mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/17

  مدل لپ تاپ: Aspire 5742 5736 5733 5552 5336 5252مدل پلتفرم: gateway nv55c LA-6582Pفایل EC: داردحجم: 4mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/17

  مدل لپ تاپ: Aspire 5733Z-P622G32Mikkمدل پلتفرم: Compal PEW71 LA-6582P فایل EC: داردحجم: 4mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 100,000 ریال 200,000 ریال -50%
  به روز رسانی: 1395/07/17

  laptop Model: Aspire 5742 5736 5733 5552 5336 5252 Motherboard model: Compal LA-6582PCPU: Intel Arrandale (UMA) Chipset: Ibex Peak-M PchOEM: Compal Electronics, Inc.Model Name: PEW71 81 UMAFile Name: LA-6582P Rev: 0.2    2010-06-18 Size: 1.0 mg Page: 48 Format: PDF

  100,000 ریال 200,000 ریال -50%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/16

  مدل لپ تاپ: Extensa 4230 901G16MIمدل پلتفرم: Compal JALA0  LA-4221Pفایل EC: نداردحجم: 2mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/14

  مدل لپ تاپ: Extensa 4120مدل پلتفرم: 48.4U101.011 06245-1 ORTA MBفایل EC: نداردحجم: 1mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 100,000 ریال 200,000 ریال -50%
  به روز رسانی: 1395/07/13

  laptop Model: Aspire 5740 5741 5742 Motherboard model: Compal La-5892pCPU: Intel Arrandale (UMA)Chipset: Ibex Peak-M PchOEM: Compal Electronics, Inc.File Name: LA-5892P Rev: 1.0    2010-06-09 Size: 1.7 mg Format: PDF

  100,000 ریال 200,000 ریال -50%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/13

  مدل لپ تاپ: Aspire 5740 5741 5742مدل پلتفرم: Compal New70 LA-5892Pفایل EC: داردحجم: 4mgدر این محصول دو نوع فایل بک آپ از دو لپ تاپ جداگانه قرار داده شده است

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/13

  مدل لپ تاپ: Aspire 5250-BZ600مدل پردازنده: AMD E-350فایل EC: نداردحجم: 2mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/13

  مدل لپ تاپ: Aspire 5253G-E353G25Mikkمدل پلتفرم: Compal P5WE6 LA-7092Pمدل پردازنده: AMD Brazos E-350فایل EC: نداردورژن: 1.0حجم: 2mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/13

  مدل لپ تاپ: Aspire 5250-E302G32Mikkمدل پلتفرم: Compal P5WE6 LA-7092Pمدل پردازنده: AMD E-300فایل EC: نداردحجم: 2mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/13

  مدل لپ تاپ: Aspire E1-532مدل پلتفرم: LA-9532Pفایل EC: داردحجم: 8mg

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 100,000 ریال 200,000 ریال -50%
  به روز رسانی: 1395/07/12

  laptop Model: Aspire E1-572G Motherboard model: Compal La-9531pCPU: Haswell ULTChipset: Lynx Point - LP PchOEM: Compal Electronics, Inc.File Name: LA-9535P Rev: 0.1, 0.2, 0.4, 1.0   Size: 5.69 mg Format: PDF

  100,000 ریال 200,000 ریال -50%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/11

  مدل لپ تاپ: Aspire E1-572Gمدل پلتفرم: V5WE2  LA-9531Pفایل EC: نداردحجم: 8mgورژن: 1Aدرون محصول دو فایل بک آپ از دو لپ تاپ جداگانه قرار داده شده است.

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 100,000 ریال 200,000 ریال -50%
  به روز رسانی: 1395/07/11

  مدل لپ تاپ: Aspire ES1-511مدل پلتفرم: Compal LA-B511Pفایل EC: داردحجم: 8mgورژن: 1.0درون محصول 6 نوع فایل بک آپ از لپ تاپ های جداگانه قرار داده شده است.

  100,000 ریال 200,000 ریال -50%
  ارزان شد!
 • 70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  به روز رسانی: 1395/07/11

  مدل لپ تاپ: Aspire E5-511مدل پلتفرم: Z5WAL LA-B211Pفایل EC: داردحجم: 8mgورژن: 1.0   26-03-201425LQ64CSIG(U56)درون محصول دو فایل بک آپ از دو لپ تاپ جداگانه قرار داده شده است.

  70,000 ریال 100,000 ریال -30%
  ارزان شد!
 • 100,000 ریال 200,000 ریال -50%
  به روز رسانی: 1395/07/11

  laptop Model: Aspire E1-530 E1-570 Motherboard model: Compal LA-9535PCPU: Intel Ivy BridgeChipset: Intel Panther Point-M PchOEM: Compal Electronics, Inc.Model Name: EA/EG50_CX (Z5WE1)File Name: LA-9535P Rev: 1.0   2013-06-07 Size: 1.95 mgTotal page: 55 Format: PDF

  100,000 ریال 200,000 ریال -50%
  ارزان شد!
نمایش 1 - 32 از 96 قلم کالا