شاخه‌ها

دسته بندی ها

تاریخ انتشار: 95-08-08 01:08:48 شنبه
(13203)

نماد های قطعات الکترونیکی

نمادهای الکترونیک چیست؟

نماد الکترونیک علائمی هستند که برای نمایش عناصر الکترونیکی بر روی شماتیک مدارات و فیبرهای الکترونیکی و بیشتر مدارات الکتریکی بکار میروند.

نماد های فهرست شده زیر از کاربردی ترین علائم استفاده شده در شماتیک ها و رسم نمودار ها می باشد.

جدول نماد های الکترونیک و برق

 نماد

   نام اجزا

     معنی

  نمادهای سیم

نماد سیم برقسیم برقهادی جریان الکتریکی
نماد سیم های متصلسیم های متصلسیم وصل می باشد
نماد سیم بیارتباطسیم های غیر متصلسیم وصل نیست

نمادهای سوئیچ و نمادهای رله

نماد سوئیچ SPSTسوئیچ تعویض SPST قطع تا زمانی که باز شود
نماد سوئیچ SPDTسوئیچ تعویضSPDTانتخاب بین دو اتصال
نماد فشار دکمهسوئیچ فشاری (N.O)سوئیچ لحظه - به طور معمول باز
نماد فشار دکمهسوئیچ فشاری (N.C)سوئیچ لحظه - به طور معمول بسته
نماد سوئیچ شیبسوئیچ شیبDIP سوئیچ برای پیکربندی پردازنده استفاده می شود
نماد رله SPSTرله SPST  رله باز / ارتباط نزدیک با یک آهنربای مغناطیسی
نماد رله SPDTرله SPDT
نماد جهندهجامپراتصال بسته توسط گذاشتن جامپر در پین.
نماد پل لحیم کاریلحیم کاری پللحیم کاری برای بستن اتصال

نمادهای زمین

نماد زمین زمینزمینمورد استفاده برای مرجع صفر بالقوه و حفاظت شوک الکتریکی.
نماد شاسیزمین شاسیمتصل به شاسی مدار
نماد مشترک زمین دیجیتالدیجیتال / زمینه های مشترک 

نمادهای مقاومت

نماد مقاومتمقاومت (IEEE)مقاومت جریان را کاهش می دهد.
نماد مقاومتمقاومت (IEC)
potentiomemer نمادپتانسیومتر (IEEE)مقاومت قابل تنظیم - دارای 3 پایانه.
نماد پتانسیومترپتانسیومتر (IEC)
نماد مقاومت متغیرمقاومت متغیر / رئوستای (IEEE)مقاومت قابل تنظیم - دارای 2 پایانه.
نماد مقاومت متغیرمقاومت متغیر / رئوستای (IEC)
صاف کننده مقاومتمقاومت از پیش تعیین شده
مقاومت گرمایی(ntc)مقاومت حرارتی - ضریب منفی با افزایش دما کاهش می یابد
نوری / مقاومت وابسته به نور (LDR)تغییر مقاومت با تغییر شدت نور

نمادهای خازن

خازنبرای ذخیره بار الکتریکی از خازن استفاده می شود
نماد خازنخازن
نماد خازن قطبیخازن قطبیخازن الکترولیتی
نماد خازن قطبیخازن قطبیخازن الکترولیتی
نماد خازن متغیرخازن متغیرخازن قابل تنظیم

 نمادهای کویل / سلف

نماد سلفالقاگرسیم پیچ / برقی است که وظیفه تولید میدان مغناطیسی را دارد
آهن نماد هسته سلفهسته آهنی سلفشامل آهن
نماد سلف هسته متغیرسلف متغیر 

نمادهای منبع تغذیه

نماد منبع ولتاژمنبع ولتاژتولید ولتاژ ثابت
نماد منبع جریانمنبع جریانتولید جریان ثابت.
AC نماد منبع قدرتمنبع ولتاژ AC منبع ولتاژ AC
نماد ژنراتورژنراتورولتاژ الکتریکی است که توسط چرخش مکانیکی ژنراتور تولید می شود
نماد سلول باتریسلول های باتریتولید ولتاژ ثابت
نماد باتریباتریتولید ولتاژ ثابت
کنترل نماد منبع ولتاژکنترل منبع ولتاژتولید ولتاژ به عنوان تابعی از ولتاژ یا جریان عنصر مدار دیگر.
کنترل نماد منبع جریانکنترل منبع جریانتولید فعلی به عنوان تابعی از ولتاژ یا جریان عنصر مدار دیگر.

نمادهای متر

نماد ولت مترولت متراقدامات ولتاژ. دارای مقاومت بسیار بالا است. متصل به صورت موازی.
نماد آمپر مترامپرسنجاندازه گیری جریان الکتریکی است. در نزدیکی مقاومت صفر. متصل به صورت سریال.
نماد اهم سنجاهم سنجبرا ی کارهای مقاومت
نماد واتمتروات متراندازه گیری برق

نمادهای لامپ / نور

نماد لامپلامپ / لامپ روشناییتولید نور هنگامی که جریان وجود دارد
نماد لامپلامپ / لامپ روشنایی
نماد لامپلامپ / لامپ روشنایی

دیود / نمادها LED

نماد دیوددیوددیود اجازه می دهد تا جریان تنها در یک جهت باشد- (آند) به راست (کاتد) به سمت چپ.
دیود زنر دیود زنراجازه می دهد تا جریان در یک جهت، اما همچنین اجازه می دهد که جریان الکتریکی در جهت معکوس، فقط زمانی که ولتاژ بالاتر از یک مقدار مشخص باشد حرکت کند
نماد دیود شاتکیدیود شاتکیدیود شاتکی یک دیود با افت ولتاژ کم است
نماد دیود دیود واراکتوردیود واراکتور / دیود واریکاپدیود خازن متغیر
نماد تونل دیوددیود تونل 
نماد منجردیود ساطع نور (LED)فرق LED با دیودهای عادی این است که با عبور جریان الکتریسیته از LED مقداری از انرژی الکتریکی به نور تبدیل می شود
نماد دیود حساس به نوردیود حساس نسبت به نورفوتودیود یا دیود نوری یک ترانزیستور دو قطبی است که جریان بیس آن با برخورد نور به ناحیهٔ نیمه رسانای حساس به نور بیس ایجاد میشود

نمادهای ترانزیستور

نماد ترانزیستور NPNترانزیستور دوقطبی NPNتيپ منفي
نماد ترانزیستور PNPترانزیستور دوقطبی PNPتيپ مثبت
نماد زوج دارلینگتوندارلینگتون ترانزیستورساخته شده از 2 ترانزیستور دوقطبی.
نماد ترانزیستور JFET-Nترانزیستور JFET-NN-کانال ترانزیستور اثر میدانی
نماد ترانزیستور JFET-PJFET-P ترانزیستورP-کانال ترانزیستور اثر میدانی
نماد ترانزیستور NMOS ترانزیستور NMOSN-کانال ترانزیستور ماسفت
نماد ترانزیستور PMOS ترانزیستور PMOSP-کانال ترانزیستور ماسفت

نماد های متفرقه

نماد موتورموتورموتور الکتریکی
نماد ترانسفورماتورتبدیل کنندهتغییر ولتاژ AC از بالا به پایین و یا پایین به بالا.
زنگ الکتریکیتولید صدا هنگام فعال شدن
زنگ اخبارتولید وزوز صدا
نماد فیوزفیوزفیوز قطع زمانی . مورد استفاده برای حفاظت مدار از جریان های بالا.
نماد فیوزفیوز
نماد اتوبوسگذرگاهشامل چندین سیم. معمولا برای داده ها / آدرس.
نماد اتوبوسگذرگاه
نماد اتوبوسگذرگاه
نماد optocouplerOptocoupler / اپتوکوپلرایزوله کردن دو نقطه از مدار با استفاده از نور میباشد
نماد بلندگوبلند گوتبدیل سیگنال الکتریکی به امواج صدا
نماد میکروفونمیکروفنامواج صوتی به سیگنال الکتریکی
نماد تقویت کننده عملیاتیتقویت کننده محاسباتیتقویت سیگنال ورودی
نماد اشمیت تریگراشمیت تریگرعمل با پسماند به منظور کاهش سر و صدا.
مبدل سیگنالهای آنالوگ به دیجیتال (ADC)تبدیل سیگنال آنالوگ به اعداد دیجیتال
دیجیتال به آنالوگ تبدیل (DAC)تبدیل اعداد دیجیتال به سیگنال آنالوگ
نماد اسیلاتور کریستالیکریستال اسیلاتورمورد استفاده برای تولید سیگنال ساعت فرکانس دقیق

نمادهای آنتن

نماد آنتنآنتن / هواییانتقال و دریافت امواج رادیویی
نماد آنتنآنتن / هوایی
نماد آنتن دو قطبیآنتن دو قطبیدو سیم آنتن ساده

نمادهای منطق گیت

نه نماد دروازه گیت NOT (اینورتر )خروجی 1 زمانی که ورودی 0 است
و نماد دروازهگیت ANDخروجی 1 که هر دو ورودی 1.
NAND نماد دروازه گیت NANDخروجی 0 که هر دو ورودی عبارتند از: 1. (NOT + AND)
یا نماد دروازهگیت ORخروجی 1 زمانی که هر ورودی 1 است.
NOR نماد دروازهگیت NORخروجی 0 زمانی که هر ورودی 1. (NOT + OR)
XOR نماد دروازه گیت XORخروجی 1 زمانی که ورودی های مختلف می باشد. ( OR منحصر به فرد)
D نماد فلیپ فلاپفلیپ فلاپ D
نماد MUXتسهیم کننده  / Mux 2 to 1}اتصال خروجی به انتخاب خط ورودی.
نماد MUXتسهیم کننده/ Mux 4 to 1
نماد demux دی‌مولتی‌پلکسر /  1 به 4اتصال خروجی انتخاب به خط ورود.

 

منبع:

http://www.rapidtables.com/electric/electrical_symbols.htm

(3)
 • Ali repair 1395-08-30

  با سلام
  از سایت خوب و مطالب ارزنده اتون کمال تشکر رو دارم و از اینکه علائم قطعات رو به این شکل جامع در سایت قرار دادین کمال تشکر رو دارم.
  با تشکر

 • Ehsan 1395-09-10
  با تشکر . کامل بود
 • مسلم 1395-11-23
  ممنون . خیلی کارامده
دیدگاه خود را بنویسید
*
*